Savoare de Bucovina

  • Savoare de Bucovina este un brand al SC Doamnele Bucovinene SRL, intreprindere sociala infiintata de Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara in calitate de partener in proiectul “RESoRT – Reţeaua Economiei Sociale bazată pe Tradiţii” – POSDRU/173/6.1/S/147894, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. – „Dezvoltarea economiei sociale”.
  • Activitatea societăţii urmăreşte creşterea accesului la pieţe de desfacere pentru femeile artizane, mici fermiere şi alte producătoare marginalizate şi cu venituri reduse din zona NE a Romaniei, producatoare care astfel pot să obţină o sursă de venit constantă şi echitabilă care le poate asigura un trai decent.