Consultanță

După ce echipa Fun and Food a realizat o suită de evenimente și workshop-uri de sănătate și alimentație eco, bio și organică dintre care amintim Seara Sănătoasă și Ziua Sănătoasă, evenimente care au atins un interes media de peste 150.000 de ieșeni și cu o participare de peste 1500 de persoane, având ca expozanți peste 30 de producători locali.

Alături de o echipă de colaboratori experți pe domeniile juridic, economic, marketing on și offline, design și webdesign, precum şi de consultanță și asistență în proiecte și de aderare la fonduri naționale și europene de sprijin, venim în ajutorul Producătorilor Locali din orice domeniu, cu o paletă de oferte la cel mai înalt nivel.

Cât de simplu este să găsești în același loc absolut tot ceea ce ai nevoie și să te poți ocupa doar de afacerea înființată, fără grija domeniilor conexe juridic, economic și marketing, practic tooot ceea ce implică autorizații și intermedierea obținerii lor-(nu doar trimiterea voastră pe drumuri cu câteva cuvinte pompoase), acte, consultanță contabilă cu depunerea tuturor documentelor în numele vostru, prevenție juridică împotriva litigiilor și telefon de contact pentru orice urgențe și întrebări!

Adăugăm la paleta de asistență în aceste domenii oferită și consultanță profesională în dezvoltarea afacerii tale cu o SUPER echipă de experți și alături de colaborarea autorităților locale. Toate în baza afilierii la grupul de consultanță Fun and Food…

Echipa de marketing vă propune soluții de imagine, studii de piață, statistici ale concurenței, brand și trend de care tu urmează să dispui. De asemeni, vei avea acces la toate mijloacele de publicitate ale grupului precum și promovarea în tot mediul nostru on line… evident, după bine-cunoscutul nostru stil, ABSOLUT GRATUIT! De ce este atât de bună echipa noastră de marketing? Pentru că fără nici o umbră de publicitate plătită on line, am atins 150000 de oameni în mediul on line și am strâns peste 1500 în doar două evenimente majore în 6 luni de activitate. Și ne dorim să vă învățăm și pe voi…

Bineînțeles, evenimentele atât de vehiculate continuă și afilierea la grupul nostru de suport, presupune statutul de VIP- și evident Gratuitatea ce ne-a creeat Notorietatea. Pe lângă asistența noastră pentru a creea o ofertă cât mai bine evidențiată și integrată în piața locală, individualizarea prin articole specifice în stilul nostru caracteristic și imagistica generală a grupului.

Cam atât despre noi, ceea ce am făcut-mulți dintre voi știți și ați simțit în creșterea economică, de imagine și brand- Acum a venit momentul pentru pasul următor: Să vă asistăm la creearea unei afaceri la nivel European, cu o investiție de resurse minimă și cu o creștere economică pe viitor maximă!

Consultanță Juridică și Economică specifică Producătorilor Locali

 •  consultanță privind înființarea de societăți comerciale
 •  consultanță privind autorizațiile, aprobările, avizele necesare pentru înființarea și funcționarea agenților economici, pentru activitățile cuprinse în Nomenclatorul CAEN Rev. 1
 •  consultanță privind procedurile de autorizare a persoanelor fizice și asociațiilor familiale pentru desfășurarea de activități economice
 • consultanță privind legislația din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și programele aflate în derulare pentru facilitarea înființării și dezvoltării IMM
 • consultanță juridică (dreptul muncii, drept comercial, drept civil, drept administrativ, etc)
 • consultanță privind redactarea de Regulamente interne și acte normative interne, de decizii, dispozitii și ordine interne, de decizii de dreptul muncii (de încetare a contractului individual de muncă, de sancționare disciplinară, delegare, detașare, modificare temporară a locului și felului muncii angajaților sau de suspendare a contractului individual de muncă, etc.)
 • consultanță privind derularea procedurilor de negociere a contractelor colective de muncă la nivel de unitate
 • consultanță privind negocierea de contracte individuale de muncă, de vânzare-cumpărare, închiriere, comodat, concesionare, prestări servicii, asociere în participațiune, sponsorizare, editare, tipărire etc
 • consultanță privind participarea la procedurile de achiziție publică (licitații publice, licitații electronice, cerere de ofertă, negociere cu o singură sursă, etc.), privind întocmirea formularelor necesare pentru depunerea ofertei, contestații privind rezultatului stabilit de comisia de evaluare în cadrul procedurilor de achiziție publică
 • consultanță juridică privind procedurile somației de plată, notificări, executări silite, cereri de chemare în judecată
 • asistență și reprezentare juridică în fața oricăror instanțe și autorități ale statului a intereselor persoanelor fizice și juridice
 • consultanță și reprezentare în instanțele judecătorești, în instanțele comerciale, civile, penale, de muncă, contencios-administrativ,etc.
 • consultanță și reprezentare în instanțele judecătorești pentru recuperarea debitelor datorate
 • consultanță și asistență în redactarea de documente juridice: leasing, testamente, contracte civile, comerciale, interne și externe
 • consultanță în domeniul fiscal și financiar
 • înființări societăți comerciale, obținerea de avize și autorizări necesare înființării și autorizării societățiilor comerciale, înființări puncte de lucru, în circa 15-20 zile de la solicitare
 • obținere certificate de atestare a bonității societății
 • obținere certificate fiscale, extrase de CF în vederea vânzării de imobile, intabularea imobilelor în CF, înscrierea/radierea de ipoteci convenționale în CF, înscrierea de gajuri la Arhiva de Valori Mobiliare, etc

Ceea ce oferim Clienților-Producători locali nu sunt numai servicii juridice, ci totodată soluții de afaceri pentru problemele companiilor lor.

Punctele noastre forte în această privință sunt :

 • Asociere în participațiune;
 • Înmatriculare de societăți comerciale;
 • Înregistrare și radiere Sucursale, Filiale;
 • Puncte de Lucru;
 • Divizare Companii;
 • Fuziune și achiziții Companii;
 • Dizolvare și Lichidare Companii;
 • Cesiune (vânzare) de acțiuni și parți sociale;
 • Transformare juridică (S.R.L., S.A., etc.);
 • Suspendare temporară a activității Companiilor;
 • Excludere și retragere asociați;
 • Numiri, revocări și schimbări de administratori;
 • Numire, schimbare/modificare comisie de cenzori;
 • Prelungire sau reducere durată de funcționare a Companiilor;
 • Majorare sau reducere de capital social;
 • Aporturi la capitalul social (natură, monedă);
 • Reevaluare de capital social;
 • Modificări ale obiectului de activitate